Zorunlu Trafik Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Zorunlu Trafik Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge

Yayınlanma Tarihi : 13 Ocak 2022

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge

  1. 10/04/2017 ve 2017/1 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgenin 1. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 3/11/2021 tarihli ve 2021/19 sayılı Genelgenin 2. Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
    “İlgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketleri tarafından her bir araç türü bazında 4. Basamak için belirlenecek prim tutarları Tablo-1’de yer alan prim tutarlarını geçemez. Tablo-1’de yer alan azami prim tutarları 2022 yılı Şubat ayından itibaren, 31/12/2021 tarihli ve 31706 (7.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. Maddesiyle değişik Yönetmeliğim geçici 11. Maddesinin 2. Fıkrasına göre artırılacaktır.”
  2. Bu Genelge 1/2/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.