Mevzuat

 – Sigortacılık kapsamında değerlendirilecek faaliyetler ve mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri hakkında yönetmelik
 – Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 – Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Emeklilik Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmeliği
Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik
Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişi Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20TL acente Komisyon İadesi)
Sigorta Acenteleri Yönetmeliği
Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği
Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği
Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği
Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği (13.09.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)
Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik
Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik
Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Olağandışı Riskler Yönetim Merkezleri Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği
Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik
Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği
Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Trafik Kazalari Nedeniyle Ilgililere Sunulan Saglik Hizmet Bedellerinin Tahsiline Iliskin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Ülkemizde İşletilmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk İçin Yaptırılacak Sigortaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı Ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik
Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği
Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik
Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sigorta İhtisas Komiteleri Yönetmeliği
Sigorta Eksperleri Yönetmeliği
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik
Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliği
Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik
Aktüerler Yönetmeliği
Güvence Hesabı Yönetmeliği
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik
Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği
Türk Hava Sahasında Uçuş Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçlarının Yaptırması Gereken Üçüncü Şahıslar Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği
Karayolları Trafik Yönetmeliği
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik