Mevzuat

 – Sigortacılık kapsamında değerlendirilecek faaliyetler ve mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri hakkında yönetmelik
 – Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 – Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 – Emeklilik Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmeliği
 – Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 – Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 – Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik
 – Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişi Yönetmeliği
 – Karayolu Taşıma Yönetmeliği
 – Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20TL acente Komisyon İadesi)
 – Sigorta Acenteleri Yönetmeliği
 – Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği
 – Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 – Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği
 – Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik
 – Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği
 – Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği
 – Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği
 – Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği (13.09.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)
 – Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
 – Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik
 – Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik
 – Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik
 – Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 – Olağandışı Riskler Yönetim Merkezleri Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 – Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği
 – Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik
 – Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği
 – Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 – Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 – Trafik Kazalari Nedeniyle Ilgililere Sunulan Saglik Hizmet Bedellerinin Tahsiline Iliskin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 – Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Ülkemizde İşletilmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk İçin Yaptırılacak Sigortaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 – Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı Ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 – Karayolu Taşıma Yönetmeliği
 – Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
 – Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik
 – Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 – Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği
 – Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik
 – Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 – Sigorta İhtisas Komiteleri Yönetmeliği
 – Sigorta Eksperleri Yönetmeliği
 – Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik
 – Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliği
 – Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 – Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik
 – Aktüerler Yönetmeliği
 – Güvence Hesabı Yönetmeliği
 – Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik
 – Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik
 – Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği
 – Türk Hava Sahasında Uçuş Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçlarının Yaptırması Gereken Üçüncü Şahıslar Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği
 – Karayolları Trafik Yönetmeliği