Şube Şeklinde Teşkilatlanmak İsteyen Acenteler İçin Gerekli Şartlar

Sigorta acentelerinin şube şeklinde faaliyet göstermesi (şube açmak) için merkezinde ve şubelerinde aranan personel ve fiziki şartlar belirtilmiştir.

Şube Şeklinde Teşkilatlanmak İsteyen Acenteler İçin Gerekli Şartlar

Yayınlanma Tarihi : 14 Eylül 2022

Şubeleşen Acentelerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

1. Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin en az 300.000,00 TL sermayeye sahip olup ve her bir şube için de sermayelerini 25.000,00 TL artırmaları gereklidir. Acentelerin sermayelerini ticaret sicil kayıtlarında tescil ettirmeleri zorunludur.

Örnek: 4 şubeli bir acentenin 400.000 TL sermayeye sahip olması gereklidir.

2. Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin merkezlerine genel müdür ve genel müdür yardımcısı olarak iki kişinin kaydedilmesi gereklidir.  Tüzel kişi acenteler genel müdür ve yardımcısını ticaret sicil kayıtlarında müdür olarak, gerçek kişi acenteler de ticari mümessil ve ticari vekil olaraktescil ettirmesi gereklidir.  ( Tüzel şirketlerin mevcut müdürü ile gerçek kişi acentenin sahibi olan kişilerin gnl md. , gnl. md. yrd. , ticari vekil ve mümessillik atamaları için yeniden tescil işlemi yapmalarına lüzum yoktur.) 

3. Her şube için şube müdürü bulundurulma zorunluluğu vardır. Sigortacılık Levhasına kayıt olacak Şube Müdürlerinin, Ticaret Sicil kayıtlarında tescil edilmesi zorunlu değildir.

4. Açılacak olan şubenin tescil işlemi şubenin bulunduğu ilde ki Sicil Müdürlüklerinden tescil edildikten sonra şubeleşen acentelerden istenilen belgeler hazırlanarak acentenin merkez kaydının bulunduğu Ticaret Odasına teslim edilmelidir.

5. Şubenin Asgari Fiziki Şartlar Tetkiki için; şubenin sigortacılık levha sistemine kaydı yapıldıktan sonra şubenin açıldığı ildeki Odaya başvuru yapılmalıdır.

6. Genel müdür, genel müdür yardımcısı, şube müdürü ve teknik personelin ikametgâhı çalıştığı ilin sınırları içinde olmalıdır. Olağan iş akışını etkilemeyecek makul mesafeler de il sınırları kapsamında değerlendirilebilir.

Acente Merkezi ve Şubesi İçin İstenen Belgeler

Acente Merkezi İçin İstenen Belgeler

1 – Dilekçe

2 – Merkez Organizasyon Şeması

3 – Şahıs Acenteler İçin Ek – 7 Formu

4 – Tüzel Acenteler İçin Ek – 8 Formu

Acente Şubesi İçin İstenen Belgeler

1 – Dilekçe

2 – Şube Organizasyon Şeması

3 – Şube Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi

4 – Şube Sicil Tasdiknamesi

5 – Şube Statik IP Belgesi

Not: Şubenin fiziki tetkik başvurusu şubenin bulunduğu ilde ki Ticaret Odasından yapılacaktır.

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Şube Teknik Personelleri İçin İstenen Belgeler

1 – Dilekçe

2 – T.C. Kimlik fotokopisi

3 – Arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi; kişinin adli sicilinde kayıt bulunması halinde mahkeme kararı gerekmektedir.

E-Devletten alınacak ise;

– Resmi

– Diğer

– …Ticaret Odası

Seçilerek sorgulama yapılan belgenin çıktısı alınmalı,

Adliyeden alınacak ise;

Resmi Kuruma Hitaben, arşiv kaydı gözükecek şekilde alınmalı.

4 – Adres bilgisi: e-devlet şifresi olanlar www.turkiye.gov.tr adresinden alabilirler, e-devlet şifresi olmayanlar ikametgâh belgesi getirebilirler.

5 – Diploma (Aslı,Noter tasdikli sureti veya E-devletten mezuniyet belgesi)

6 – SEGEM sertifikası. (Fotokopi alınır)

7 – SSK işe giriş bildirgesi. ( Firma ortağı olmayanlar için)

8 – Form A ( Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı tarafından doldurulacak)

9 – Form B ( Şube Müdürü ve Teknik Personel tarafından doldurulacak)

Not:
Genel müdür, genel müdür yardımcısı, şube müdürü ve Teknik personellerin ikametgâhı, görev aldığı il sınırları içerisinde olmalıdır. Olağan iş akışını etkilemeyecek makul mesafeler de il sınırları kapsamında değerlendirilir.

Müdür Levha Kaydı İçin Gerekli Belge ve Şartlar

1. Dilekçe
2. T.C. Kimlik fotokopisi.
3. Arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi; Kişinin adli sicilinde kayıt bulunması halinde mahkeme kararı gerekmektedir.(Aslı alınır)

*E-Devletten alınacak ise
-Resmi
-Diğer
-………..Ticaret Odası

Seçilerek sorgulama yapılan belgenin çıktısı alınmalı

*Adliye’den alınacak ise
Resmi Kurum’a hitaben, Arşiv kaydı gözükecek şekilde alınmalı
(Adli Sicil Kaydı için alınan belgelerde Konu: Resmi Kurum ifadesi bulunmalıdır)

4. Adres bilgisi: e-devlet şifresi olanlar www.turkiye.gov.tr adresinden alabilirler, e-devlet şifresi olmayanlar ikametgâh belgesi getirebilirler
5. Diploma. (Aslı,Noter tasdikli sureti veya E-devletten mezuniyet belgesi)
6. SEGEM sertifikası. (Fotokopi alınır)
7. Şirket Müdürü ortak değil ise SSK işe giriş bildirgesi. (Fotokopi alınır)

Şirket müdürlerinin öğrenim ve deneyim süreleri aşağıda belirtilen nitelikler çerçevesinde olmalıdır;

a.) Dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından Lisans mezunu olan kişilerden 1 yıl 6 ay, iki yıllık yüksekokulun ilgili (Sigorta, Risk, Aktüerya ve Bankacılık ve Sigorta) bölümlerinden mezun kişilerden ise iki yıl deneyim aranmaktadır.

b.) Dört yıllık yüksek öğretim kurumlarının sigortacılıkla ilgili bölümlerinden mezun kişilerden deneyim aranmamaktadır.

c.) Şirketin Ticaret sicil kayıtlarında Müdür’ün “münferiden” yetkili olarak atanması gereklidir. Müştereken yetkilerde, Levhaya kaydedilmek istenen Müdür, müşterek imza yetkilisi olduğu diğer Müdür ile beraber Levhaya kayıt olmak zorundadır. Yönetmeliğin Uygulanmasına ilişkin Genelgenin 4.2 maddesince Bankalar ve özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlarda çalışanların deneyim hesaplaması “SEGEM” sertifikasının alındığı tarihten sonra geçerlidir.

d.) 14.04.2008 tarihinden önce tüzel kişi acentesinde ortak olduğunu yada gerçek kişi acente olduğunu ticaret sicil kayıtları ile ispatlayanlardan öğrenim düzeyi ve mesleki deneyim şartları muaftır.

Önemli Not:
– Genel müdür, genel müdür yardımcısı, şube müdürü ve Teknik personellerin ikametgâhı, merkez veya şubenin bulunduğu il sınırları içerisinde olmalıdır. Olağan iş akışını etkilemeyecek makul mesafeler de il sınırları kapsamında değerlendirilir.

Sigortacılık Eğitim ve Mesleki Deneyim Süresi PDF hali için tıklayınız…

Müdür Levha Kaydının Silinmesi İçin Gerekli Belgeler ve Şartlar

1- Dilekçe
2- Sgk’lı Çalışanlardan Sgk Çıkış Bildirgesi
3- Acente Ortaklığı Bulunanlardan, Ortaklığın ve Müdürlüğün Sonlandığını Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

Acentede müdür olarak görev alan Sgk’lı çalışanın, Sgk çıkışının yapılması ya da istifa etmesi halinde Ticaret Sicil Kayıtlarında müdürlüğünün sonlandırılması beklenmeden Levhadan kaydı silinecektir.

Acentede müdür olmakla beraber ortak olan kişilerin, Acentenin Levha kayıtlarında ikinci bir müdürün bulunması halinde talepleri doğrultusunda müdür kaydı sonlandırılacaktır.

Acente ortaklığı sona eren müdürlerin, Levhadaki müdürlük kayıtlarının devam edebilmesi için Sgk girişinin yapılıp, Sgk bildirgesinin Sigorta Birimimize teslim edilmesi gereklidir.

Ticaret Sicil Kayıtlarında müdürlük süresi dolan ve sonlandırılan kişilerin Levhadan müdürlük kaydı kesinlikle silinecektir.

Teknik Personel Levha Kaydı İçin Gerekli Belgeler ve Şartlar

1. Dilekçe
2. T.C. Kimlik fotokopisi.
3. Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi; Kişinin adli sicilinde kayıt bulunması halinde mahkeme kararı gerekmektedir.(Aslı alınır.)

*E-Devletten alınacak ise
-Resmi
-Diğer
-………..Ticaret Odası
Seçilerek sorgulama yapılan belgenin çıktısı alınmalı

*Adliye’den alınacak ise
Resmi Kurum’a hitaben, Arşiv kaydı gözükecek şekilde alınmalı
(Adli Sicil Kaydı için alınan belgelerde Konu: Resmi Kurum ifadesi bulunmalıdır)

4. Adres bilgisi: e-devlet şifresi olanlar www.turkiye.gov.tr adresinden alabilirler, e devlet şifresi olmayanlar ikametgâh belgesi getirebilirler
5. Diploma. (Aslı, Noter tasdikli sureti veya E-devletten mezuniyet belgesi)
6. SEGEM sertifikası. (Fotokopi alınır.)
7. İşe giriş bildirgesi. (Fotokopi alınır.)
8. Teknik personel öğrenim ve deneyim süreleri aşağıda belirtilen nitelikler çerçevesinde olmalıdır;

a.) Lise ve dengi okul 1 yıl, lise ve dengi okul (Sigortacılıkla ilgili meslek okulları) 6 ay, lise ve dengi okul (teknik personel kamu istihdam programı) 6 ay, iki yıllık yüksekokul mezunlarından 6 ay deneyim aranmaktadır.

b.) iki yıllık yüksekokul (sigortacılık, aktüerya, risk yönetimi ve bankacılık ve sigortacılık) ve dört yıllık yükseköğretim kurumlarından Lisans mezunu olanlardan deneyim aranmaz. Yönetmeliğin Uygulanmasına ilişkin Genelgenin 4.2 maddesince Bankalar ve özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlarda çalışanların deneyim hesaplaması “SEGEM” sertifikasının alındığı tarihten sonra geçerlidir.

c.) 14.04.2008 tarihinden önce tüzel kişi acentesinde ortak olduğunu yada gerçek kişi acente olduğunu ticaret sicil kayıtları ile ispatlayanlardan öğrenim düzeyi ve mesleki deneyim şartlarından muaftır.

Teknik personel deneyimleriyle ilgili SSK’dan yazı veya işe giriş-çıkış bildirgeleriyle birlikte hizmet dökümü evrakları alınır.

Teknik Personel Levha Kaydının Silinmesi İçin Gerekli Belgeler

1- Dilekçe
2- Sgk’lı Çalışanlardan Sgk Çıkış Bildirgesi 
3- Acente Ortaklığı Bulunanlardan Ortaklık Değişikliğini Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir