Sermaye ve Yeterlilik Hesaplamasında Katsayılarda Değişiklik

Sermaye ve Yeterlilik Hesaplamasında Yazım Riski İçin Kullanılan Katsayılarda Değişiklik Yapılması Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge

Sermaye ve Yeterlilik Hesaplamasında  Katsayılarda Değişiklik

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 25.11.2021 tarihli Resmî Gazete’ de yayınlanan genelgeye göre;

1.05.08.2016 ve 2016/29 sayılı Sermaye Yeterlilik Hesaplamasında Yazım Riski İçin Kullanılan Katsayılarda Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge’nin 1. maddesi ile değişiklik yapılan 23.08.2015 tarihli ve 29454 sayılı Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin “İkinci Yönteme Göre Gerekli Öz sermaye” başlıklı 8.maddesinin altıncı fıkrasının c ve h bendindeki katsayılar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

c) Kara araçları 0,15

h) Kara araçları sorumluluk 0,21

2. Bu genelge 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.”

Genelgeye ulaşmak için lütfen tıklayınız…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir