2020 Yılı Kaza Sigortaları Genel Bakış

Kaza sigortaları sigortalının bir kazaya bağlı olarak bedenini tehdit edecek ya da maddi zararlar yaşayabileceği bir kaza nedeniyle karşı karşıya kalınacak tazminat taleplerinin teminat altına alan sigortalardır.

2020 Yılı Kaza Sigortaları Genel Bakış

Kaza sigortaları branşında;

 • Ferdi kaza,
 • Maden çalışanları zorunlu ferdi kaza,
 • Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza,
 • Uçak yolcu kaza

sigortaları bulunmaktadır.

Kaza sigortaları branşın %89,6’lık payını ferdi kaza sigortaları oluşturmaktadır. Ferdi kaza sigortaları, sigortalıya sigorta süresi boyunca karşı karşıya kalacağı ani ve harici bir olayın oluşumu ve sigortalının iradesi dışında ölmesi veya sürekli sakatlığa maruz kalmasına karşı sigorta bedelince teminat sağlamaktadır.

Prim üretimlerinin %2,8’lik bölümünü oluşturan karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası ise yurt içi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcıları, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde maruz kalacakları her türlü kazalara karşı teminat sağlanmasıdır.

Branş prim üretiminin %1,6 payına sahip maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası,

 • yer altı ve yer üstü kömür madenciliği
 •  diğer yer altı madencilik faaliyetlerinde

istihdam edilen personeli, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek maden kazalarında oluşabilecek bedeni zararlara karşı teminat altına alır.

Rakamlarla 2020 Kaza Sigortaları

 • 2020 yılı kaza branşı prim üretimleri 2.237 milyon TL olarak kayıtlara geçti.
 • Prim üretimleri 2019 yılına kıyasla %5,7 oranında azalma gösterdi.
 • Kaza branşında faaliyet gösteren 53 sigorta şirketi bulunmaktadır.
 • Kaza branşı prim üretimleri toplam prim üretimindeki payı 2020 yılında %3,4 oranından %2,7 oranına gerilemiştir.
 • Yazılan primlerin %61,1’i bankalar ve %30,9’su acenteler tarafından yazılmıştır.
 • 219,6 milyon TL tazminat ödemesi gerçekleşirken hasar prim oranı 2020 yılında %8,7 olarak gerçekleşmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir