Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Gecikmeden Dolayı Sürprim Uygulaması, Primlerin Taksitlendirilmesi ve Riskli Sigortalılar Havuzu Konusu Poliçelerin Vadelerinin Uzatılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2020/7) nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2020/8)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Gecikmeden Dolayı Sürprim Uygulaması, Primlerin Taksitlendirilmesi ve Riskli Sigortalılar Havuzu Konusu Poliçelerin Vadelerinin Uzatılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2020/7) nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2020/8)

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü)      01.05.2020

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Gecikmeden Dolayı Sürprim Uygulaması, Primlerin Taksitlendirilmesi ve Riskli Sigortalılar Havuzu Konusu Poliçelerin Vadelerinin Uzatılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2020/7) nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2020/8) 

29.04.2020 tarihli ve 2020/7 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Gecikmeden Dolayı Sürprim Uygulaması, Primlerin Taksitlendirilmesi ve Riskli Sigortalılar Havuzu Konusu Poliçelerin Vadelerinin Uzatılmasına İlişkin Sektör Duyurusunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. 23.03.2020 tarihli ve 2020/4 sayılı COVID 19 Salgınına İlişkin Alınan Tedbirler Hakkında Sektör Duyurusunun 5 inci maddesiyle getirilen uygulamaların, koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanan motorlu araç işletenleri için, bu durumu belgelemeleri ya da bu konuda yapılmış bir düzenleme olması şartıyla, 31.05.2020 tarihine kadar devam ettirilmesine,”

Bu Sektör Duyurusu yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Sektör duyurusu için tıklayınız