SBM Sağlık ve Seyahat Sigortaları Ekim 2021

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin yayınladığı raporlara göre 2020 yılı Ekim ayında sağlık ve seyahat poliçlerinde tercih edilen ödeme yöntemleri değişiklik gösterirken poliçelerin büyük çoğunluğu acenteler aracılığı ile yazılmıştır.

SBM Sağlık ve Seyahat Sigortaları Ekim 2021

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) sağlık ve seyahat sigortaları verilerini açıkladı. Açıklanan veriler kategorilere bölünerek incelenmiştir. Ürünler; sağlık, seyahat, sağlık acil sağlık, tamamlayıcı sağlık, hastalık, yabancılar için sağlık olacak şekilde altı gruba ayrılmıştır. Verilen değerler ferdi için geçerlidir.

Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı

Sağlık grubunda;

 • %39,5 oranı ile havale,
 • %28,8 oranı ile kredi kartı

ödeme yöntemi ile ödeme yapılmıştır. 2020 Ekim ayına göre kredi kartı ile ödeme yöntemi tercihi azalırken havale ile ödeme yöntemi tercihi artmıştır.

Seyahat grubunda;

 • %56,5 oranı ile nakit,
 • %21,2 oranı ile kredi kartı

ödeme yöntemi ile ödeme yapılmıştır. 2020 Ekim ayına göre kredi kartı ile ödeme yöntemi tercihi artarken nakit ile ödeme yöntemi tercihi artmıştır.

Sağlık acil sağlık grubunda;

 • %45,2 oranı ile nakit,
 • %31 oranı ile havale 

ödeme yöntemi tercih edilmiştir. Bir önceki yılın aynı ayında havale ile ödeme yöntemi tercih edilmemiştir.

Tamamlayıcı sağlık grubunda;

 • %55 oranı ile kredi kartı,
 • %18 oranı diğer yöntem

ödeme yöntemi tercih edilmiştir.

Hastalık grubu %70 oranı ile diğer yöntem ile ödeme yöntemi tercih edilmiştir. Ekim 2020’ye kıyasla kredi kartı ile ödeme yönteminde tercihler azalmıştır.

Yabancılar için sağlık grubu;

 • %52,9 oranı ile nakit,
 • %32,3 oranı ile kredi kartı

ödeme yöntemi seçilmiştir.

Pazarlama Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı

 • Sağlık grubu %90 oranı ile acenteler,
 • Seyahat grubu %72,4 oranı ile acenteler,
 • Sağlık acil sağlık grubu %97,4 oranı ile bankalar,
 • Tamamlayıcı sağlık grubu %75,8 oranı ile acenteler,
 • Hastalık grubu %96 oranı ile acenteler,
 • Yabancılar için sağlık grubu %91,7 oranı ile acenteler

aracılığı ile yazılmıştır.

Yenileme Yapısına Göre Yazılan Poliçe Adetleri Dağılımı

 • Sağlık grubunda 38,8 oranında
 • Seyahat grubu %17 oranında
 • Sağlık acil sağlık grubu %1,8 oranında
 • Tamamlayıcı sağlık grubu %40,4 oranında
 • Hastalık grubu %14,3 oranında
 • Yabancılar için sağlık grubu %0,4 oranında

mevcut poliçelerin yenilemesi yapılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir