Değer Kaybı Taleplerinde Sigorta Eksperi Atanmasına İlişkin Genelge

Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) tarafından 9 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan usul ve esaslara göre, değer kaybı taleplerinde sigorta eksperi atanması yapılacaktır.

Değer Kaybı Taleplerinde Sigorta Eksperi Atanmasına İlişkin Genelge

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Değer Kaybı Taleplerinde Sigorta Eksperi Atanmasına İlişkin Genelge

9 Kasım 2021 tarihinde Resmî Gazete ’de yayınlanan genelgeye göre Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) maddi zararlar teminatı kapsamında değer kaybı taleplerinde sigorta eksperi atanmasında uygulanacak usul ve esasları yayınladı.

  • Hak sahibi tarafından değer kaybı talep edilmesi halinde değer kaybının tespiti, ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından yapılır.
  • Değer kaybı talep edilen sigortacı tarafından, 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Sigorta Eksperi Atama Yönetmeliğinin 10. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca iş tayininin adil dağılımını teminen, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinde (Merkez)) kurulan sistem üzerinden sıra esasına göre sigorta eksperi ataması yapılır.
  • Değer kaybı eksper atamasının hak sahibi tarafından yapılması durumunda, bu Genelgenin 2. Maddesi uyarınca kurulan sistem üzerinden atama yapılabileceği gibi, söz konusu maddede öngörülen sıra esasına göre atama usulü kullanılmaksızın ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sigorta eksperi ataması mümkündür.
  • Merkez, sigorta eksperi atama sisteminin kurulması için gerekli bilgi işlem altyapısını tesis eder ve sistemin işleyişine ilişkin her türlü tedbiri alır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir