2020 Yılı Hastalık – Sağlık Sigortaları Genel Bakış

Sağlık sigortası, sigortalıların hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde teşhis ve tedavileri için gerekli masraflar ile varsa gündelik tazminatlar için teminat sağlar.

2020 Yılı Hastalık – Sağlık Sigortaları Genel Bakış

2020 yılı yılında ortaya çıkan Covid-19 salgını şüphesiz ki yılın en önemli gelişmesi olmuştur. Covid-19 salgını poliçelerde salgın hastalık kapsamında olmamasına rağmen sigorta şirketleri Covid-19’a bağlı tedavi giderlerini lütuf ödemesi olarak değerlendirmişlerdir. Salgın ile riskin yükselmesi ve kişilerde sağlık bilincinin artması ile sağlık sigortası poliçelerine talep artarak devam ettiği için 2020 yılı döneminde branşta prim üretimi kaybı yaşanmamıştır.

Sağlık Sigortası Nedir? 

Sağlık sigortası, sigortalıların hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde teşhis ve tedavileri için gerekli masraflar ile varsa gündelik tazminatlar için teminat sağlar.

Sağlık branşı içinde;

 • Hastalık,
 • Özel Sağlık,
 • Tamamlayıcı sağlık,
 • Yabancılar için sağlık,
 • Acil sağlık
 • Seyahat sağlık

ürünleri yer almaktadır.

Özel sağlık sigortası sağlık branşı içinde en yüksek orana sahiptir. Toplam prim üretimleri içinde ise payı %11,6 oranındadır. Özel sağlık sigortaları prim üretimleri 2020 yılında %18,5 oranında artmıştır. Özel sağlık branşı prim üretimlerinin artmasında katkı sağlayan bir diğer üretim kaynağı ise tamamlayıcı sağlık sigortasıdır. Tamamlayıcı sağlık sigortaları 2020 yılında 2019 yılına oranla %51,0 oranında artış yaşamıştır. Bir diğer büyük artış ise %88,7 oranı ile acil sağlık sigortalarında gerçekleşmiştir.

Rakamlarla 2020 Hastalık – Sağlık Sigortaları

 • Hastalık – Sağlık branşında faaliyet gösteren 38 şirket bulunmaktadır.
 • 2020 yılı genelinde 10.096 milyon TL üretim gerçekleşmiştir.
 • Genel prim üretimleri içinde Hastalık – Sağlık branşı %14,8 paya sahiptir.
 • 2020 yılı boyunca toplam 5.400 milyon TL tazminat ödenmiştir.
 • Gerçekleşen hasar tutarı 5.771 milyon TL’dir.
 • Hasar/prim oranı 2020 yılı sonunda %62’8 olarak gerçekleşmiştir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir