Sigorta Analiz – Kayseri

Sigorta Gündemi olarak sektörün analizini yapabilmek adına düzenli olarak her ilin ayrı ayrı, sigorta ile ilgili verilerini, o ilin sektör yetkililerinin mesajlarını ve o ilin sektörümüzü ilgilendiren genel bilgilerini sizler için derliyoruz. Bu haftaki ilimiz Kayseri

Sigorta analizinin yedincisi olan Kayseri il analiz çalışmamızı tamamlamış bulunmaktayız. Bu çalışmaları yaparken bizlere her konuda yardımcı olan ve desteğini esirgemeyen Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’a, Kayseri Ticaret Odası 37. Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Yasin İmir’e, Kayseri Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Cengiz Kollugil’e ve diğer sektör yetkililerine Sigorta Gündemi olarak teşekkürlerimizi sunarız.

Kayseri İline Genel Bakış için tıklayınız...

Kayseri Türkiye’nin toplam nüfus bakımından en kalabalık 15., yüzölçümü olarak Türkiye’nin en büyük 8. ilidir. Kayseri, İç Anadolu’nun güney bölümü ile Toros Dağları’nın birbirine yaklaştığı bir yerde Orta Kızılırmak bölümünde yer alır. Doğu ve kuzeydoğusu Sivas, kuzeyi Yozgat, batısı Nevşehir, güneybatısı Niğde, güneyi ise Adana ve Kahramanmaraş illeri ile çevrilidir.

2023 yılı sonu TÜİK verilerine göre il nüfusu: 1.445.683’tür. 16 ilçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 714 mahalle bulunmaktadır.

Kayseri’nin yarı kurak iklim özelliği bulunmaktadır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Yüksek yerlerde ise yayla iklimi hüküm sürer.

Türkiye’nin kültür, sanat, bilim ve turizm merkezlerinden biri olan Kayseri, tarihin en eski zamanlarından beri pek çok uygarlığa beşiklik etmiş ve her dönemde önemini korumuştur. Şehrin en eski adı olan Mazaka, Roma devrine kadar devam etmiş; Roma devrinde şehre imparator şehri anlamında Kaisareia adı verilmiş; bu isim Araplarca Kaysariya şeklinde kullanılmıştır. Türkler Anadolu’yu fethettikten sonra Şehre Kayseriye adını vermişler ve bu ad, Cumhuriyet dönemiyle birlikte Kayseri şeklini almıştır.

Cumhuriyet döneminde 1924 Anayasası ile il yapılan Kayseri, Ülkemizin ilk uçak fabrikasının kurulması ve ardından gelen demiryolları bağlantıları hattı, 1953’te kurulan Sümer Bez Fabrikası ve 1950’lilerde başlayan sanayi sitesi ile Türkiye’nin ilk büyük sanayi ve ticaret hamlelerine öncülük etmiştir. Günümüzde ise Kayseri ekonomik, kültürel, sağlık, eğitim, spor ve şehircilik alanında yakaladığı ivme ile Türkiye’nin en hızlı gelişen ve dikkat çeken şehirlerinin başında geliyor.

Dünyanın ilk organize ticaret merkezi olarak kabul edilen Kültepe’de başlayan ticaret geleneğini tarih boyunca devam ettiren Kayseri 5,7 milyar dolarlık dış ticaret hacmi, sanayi sicile kayıtlı 5.000’in üzerinde sanayi işletmesi ile ülkemizin önemli bir ticaret ve sanayi şehridir. Yenilikçi, girişimci, çalışkan ve hayırsever insanı ile Kayseri, bir marka şehirdir.

Sanayileşme politikaları Cumhuriyetin ilanından sonra başlamış olup, 1926 yılında Kayseri Tayyare Fabrikası ve Bünyan Halı İpliği Fabrikası, 1935 yılında ise Sümerbank Kayseri Bez Fabrikasının faaliyete geçirilmesiyle sanayileşmenin ilk adımları atılmıştır.

İl sanayi üretimini oluşturan başlıca imalat sektörleri; mobilya imalatı, metal ürünleri imalatı, gıda ürünleri imalatı, makine ve ekipmanları imalatı ile kauçuk ve plastik imalatı olarak sayılabilir.

İstanbul Sanayi Odasınca belirlenen 2022 yılı “Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu” listesinde Kayseri’den 17 sanayi kuruluşu yer almaktadır.

Sanayi siteleri ve büyük organize sanayi bölgeleri sanayi sektörünün altyapısı olarak değerlendirilebilir.

Coğrafi konum itibariyle, farklı iklim ve toprak özelliklerine sahip olması, sulu ve kuru şartlarda farklı ürünlerin yetiştirilmesinin önünü açmaktadır. Kayseri toprakları genel olarak tarıma elverişli olup konveksiyonel tarım modeli benimsenmiştir. Modern tarım tekniklerinin uygulandığı il Kayseri’de küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık Türkiye ortalamasına yakın olup küçükbaş potansiyeli büyükbaş potansiyeline göre daha fazla gelişmiş durumdadır.

Kayseri’de tatlı su balıkçılığı da sürekli gelişmektedir.

Kayseri’de, ağırlıklı olarak, buğday, arpa, şekerpancarı, çerezlik ayçiçeği, çerezlik kabak, patates, baklagiller, yem bitkileri, elma, üzüm yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Kayseri, üzerinde dört mevsim kar eksik olmayan yazın dağ ve doğa yürüyüşü kışın ise kayak merkezi olan kendine özgü bitki örtüsü flora ve faunası ile Türkiye’nin en yüksek dağlarında biri olan Erciyes Dağı, yüzlerce kuş türünün barınağı olan Sultan Sazlığı, bir doğa harikası olan Kapuzbaşı Şelaleleri, Hacer Ormanları, Yedi Göller, Kapodokya’nın giriş kapısı olan Soğanlı ve Erdemli Vadisi ilimizin coğrafyasında bulunmaktadır.

Erciyes Dağı, İç Anadolu bölgesinin birinci, Türkiye’nin beşinci büyük dağı ünvanlına sahiptir. Volkanik bir dağ olan Erciyes’te patlamalar 30 milyon yıl önce başlamıştır fakat günümüzde sönmüş bir volkanik dağ durumundadır. Aktif bir volkanik dağ durumunda iken Erciyes’ten çıkan küller patlamanın şiddetiyle kilometrelerce uzaklara taşınarak, Hasan Dağı ile birlikte Kapadokya bölgesindeki jeolojik yapıyı ve peri bacalarının oluşumunu sağlamıştır.

Erciyes dağı, kış turizmi, dağ tırmanışı yayla turizmi, motorlu motorsuz taşıt sporları, irtifa kampları gibi sahip olduğu özellikleriyle yılın her döneminde önemini korumakta ve ziyaretçi akınına uğramaktadır. Kayak Merkezinde 18 adet son teknoloji mekanik tesis, toplam uzunluğu 102 km olmak üzere 34 farklı kayak pisti ve 154 adet suni kar makinesi ile hizmet vermektedir.

Kapuzbaşı şelaleleri Yahyalı ilçesinin Küçükçakır köyünün kuzeyinde bulunan Ensenin tepesinde yer almaktadır. Kapuzbaşı şelaleleri irtifa akışı itibarıyla Niagara’dan (55 m), Finlandiya’da bulunan İmatra’dan (25 m), Erzurum’daki Tortum’dan (50 m), Antalya’da bulunan Düden’den (25 m) ve Manavgat’tan (5 m) daha büyüktür.

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe, Kayseri merkeze 21 kilometre uzaklıktadır. Hititlerin Anadolu’da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ve onu saran Karum’dan oluşan Kültepe Ören Yeri’nde yönetim binalarının, dini yapıların, ev, dükkân ve atölyelerin kalıntıları görülmektedir. Asurların kurduğu büyük ticaret kolonileri karumların merkezi Kültepe’deki Karum’du ve diğer karumları yönetiyordu. Kültepe, Anadolu’daki ilk yazılı tabletleri barındırması ve dünyanın ilk organize ticaret merkezi olmasıyla ön plana çıkmaktadır. Asur çivi yazısı ile yazılan bu tabletlerde, dönemin siyasi ve hukuki ilişkilerini gösteren mektuplar, senetler, mühürler ve anlaşma metinleri vardır. Söz konusu tabletler 2015 yılında Unesco Dünya Belleği listesine alınmıştır.

Kayseri, 1985 yılında ihraç ürünleri listesinin ilk sıralarına halıyı koyabilmiştir. Şehirde makine halıcılığının son 20 yılda başlamasına karşılık, el halıcılığının tarihi binlerce yıl öteye gidebilmektedir. Selçuklularla doğudan getirilen el halıcılığı, Kayseri’de daha da gelişerek kendisine göre bir motif stili kazanmış ve gelişmiştir.

Kayseri yöresi kilimleri, Anadolu’da dokunan kilimlerin birçoğu ile aynı özellikleri taşımakla birlikte, kendine has bir yapıya sahiptir. Kullanılan motifler; çinide, mermerde, oymacılıkta hatta tezhipte kullanılan motiflerle benzerlik gösterir.

 

Kayseri Pastırma, sığır ve manda etlerinin pastırmalık olarak parçalanmasından ve tıraşlanmasından sonra tuzlanması, ağartılması, çemenlenmesi ve yarı kurutulması ile elde edilen bir et ürünüdür.

Kayseri Mantısı genel olarak un, su, yumurta, tuz gibi ana bileşenlerin belirli oranlarda karıştırılıp yoğrulmasıyla elde edilen hamurun biraz dinlendirilip belirli büyüklükte parçalara bölünerek, her bir parçaya belirli miktarda kıyma konduktan sonra hamurun dürülmesi esasına dayalı bir yöntemle üretilen unlu bir mamuldür. Türkiye’de daha çok Kayseri ili ile bütünlenmiş olan mantının tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır.

Tepsi Mantısı, kare şeklinde kesilip hazırlamış mantı hamurları içine yağ sürülmüş bir tepsiye dizilir. Fırında yahut ocakta tepsi çevrilerek kızartılır. Bu işlemden sonra üzerine başka bir kapta hazırlanan kıymalı sos eklenir, üzerine sarımsaklı yoğurt ile servis yapılır. Bu mantı çeşidi tepsiye kıymalı bir iç ile hamurların konulması, pişince üzerine kıymasız sos ve yoğurdun eklenmesi ile de hazırlanıyor.

Kayseri İli Sektörel Yapılanma için tıklayınız...

2023 yılı verilerine göre Kayseri il sınırlarında sigorta aracılığı yapan 292 Sigorta acentesi, 60 Sigorta Acente şubesi hizmet verirken sektörün diğer aracıları olarak adlandırılan PTT, Banka ve Tarım Kredi Kooperatifi şubeleri ise 244’ü buluyor, toplamda ise 597 adet Sigorta aracısı faaliyet göstermektedir. Sektörünün bir diğer emektarı Sigorta Eksperi Kayseri’de 27 adet bulunurken, 1 adet sigorta brokeri bulunmaktadır.

SEKTÖREL YAPILANMA
Sigorta Acente Sayısı292
Sigorta Acente Şube Sayısı57
Sigorta Eksper Sayısı27
Sigorta Broker Sayısı1
Banka Şube Sayısı149
PTT Şube Sayısı63
Tarım Kredi Kooperatifi Sayısı32
Sigorta Şirketi Bölge Müdürlüğü4
Sigorta Acenteleri Derneği1
Sigorta Acenteleri İl Delege Sayısı6
Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ÜyesiYok

Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Üyesi
Yok
Kayseri Ticaret ve Sanayi Odası Sigortacılık Meslek Komitesi
Var

Kayseri ilinde Sigorta Acentesi, Sigorta Acente şubesi, Tarım Kredi şubesi, Banka şubesi ve PTT şubesinin ilçelere göre dağılımını ise aşağıdaki tabloda görebiliriz. Kocasinan ilçesinde 163 Sigorta acentesi, 24 Sigorta Acente şubesi, 5 Tarım Kredi şubesi, 51 Banka şubesi ve 16 PTT şubesi var, toplamda ise Kocasinan ilçesinde 259 aracı faaliyet göstermektedir. Bir diğer merkez ilçesi olan Melikgazi’de ise 94 Sigorta acentesi, 20 Sigorta Acente şubesi, 2 Tarım Kredi şubesi, 63 Banka şubesi ve 19 PTT şubesi toplamda ise Melikgazi ilçesinde 198 aracı bulunmaktadır. 

SATIŞ KANALI İLÇE DAĞILIMI

İlçe

Acente

Şube

Tarım Kredi

Banka Şubesi

PTT Şubesi

Akkışla

0

1

1

1

2

Bünyan

3

0

4

1

5

Develi

11

4

3

8

3

Felahiye

0

0

1

1

1

Hacılar

0

1

0

1

1

İncesu

3

0

1

3

2

Kocasinan

163

24

5

51

16

Melikgazi

94

20

2

63

19

Özvatan

0

0

1

1

1

Pınarbaşı

3

0

4

4

3

Sarıoğlan

1

0

3

1

3

Sarız

1

0

1

1

1

Talas

1

2

1

5

2

Tomarza

2

2

2

2

2

Yahyalı

8

4

2

4

1

Yeşilhisar

2

2

1

2

1

Toplam

292

60

32

149

63

Mesleki öğütlenmeye baktığımızda sigorta aracıları il içerisinde Yeni Kayseri Sigorta Acenteleri Derneği ve Kayseri Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi çatısı altında temsil edilmektedir. Ayrıca Kayseri Sigorta Acentelerinin il delegeliğinde 6 üyesi bulunmaktadır.

KAYSERİ TİCARET ODASI SİGORTACILIK MESLEK KOMİTESİ

Yasin İmir - Meslek Komitesi Başkanı

Necdet Kahriman - Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı

Tuncay Özsoy - Meslek Komitesi Üyesi

Yener Koçer - Meslek Komitesi Üyesi

Halit Sabaz - Meslek Komitesi Üyesi

Agah Necmi Özcan - Meslek Komitesi Üyesi

Berke Ercan - Meslek Komitesi Üyesi

KAYSERİ SİGORTA ACENTELERİ DERNEĞİ

Cengiz Kollugil - Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan Sarısaç - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Gökçe Uysal - Genel Sekreter

Nuh Pekerman - Sayman

Ferdi Akbulut - Yönetim Kurulu Üyesi

Kayseri’de 292 Sigorta Acentesi olmasından dolayı kanunen her 50 Sigorta Acentesine bir delege düştüğü için altı il delegesi ile temsil edilmektedir. Son yapılan seçimlerde Kayseri ilini aşağıdaki tabloda yer alan Sigorta Acenteleri il delegesi olarak temsil etmektedir.

KAYSERİ SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELERİ

Yasin İmir

İbrahim Türkyılmaz

Yener Koçer

Kamuran Şahin

Tuncay Özsoy

Osman Yeniay

Kayseri İli Sigortacılık Verileri için tıklayınız...

Trafik ve Kasko Sigortası

2021 Yılı

 • Kayseri ilinde 2021 yılı verilerine göre 408.991 adet tescilli araç bulunmaktadır. Araçların 255.969’u otomobil, 31.998’i traktör, 20.717’si motosiklet, 69.851’i kamyonet, 17.530’u kamyon, 6.663’ü minibüs, 5.196’sı otobüs ve 1.067’si özel amaçlı taşıttır.
 • Yürürlükteki trafik poliçesi adeti 351.417 adet olurken yazılan trafik poliçesi adeti 43.471’dir. Kayseri ilinde trafik sigortası sigortasızlık oranı 2021 yılında %14,08 oranındadır.
 • Yürürlükteki kasko poliçesi adeti 107.887 adet olurken yazılan kasko poliçesi adeti 12.410’dur. Kayseri ilinde kasko sigortası sigortasızlık oranı 2021 yılında %73,62 oranındadır.

2022 Yılı

 • Kayseri ilinde 2022 yılı verilerine göre 423.456 adet tescilli araç bulunmaktadır. Araçların 264.357’si otomobil, 33.068’i traktör, 23.054’ü motosiklet, 72.219’u kamyonet, 17.851’i kamyon, 6.635’i minibüs, 5.148’i otobüs ve 1.124’ü özel amaçlı taşıttır.
 • Yürürlükteki trafik poliçesi adeti 363.765 adet olurken yazılan trafik poliçesi adeti 48.323’tür. Kayseri ilinde trafik sigortası sigortasızlık oranı 2022 yılında %14,10 oranındadır.
 • Yürürlükteki kasko poliçesi adeti 113.863 adet olurken yazılan kasko poliçesi adeti 13.025’tir. Kayseri ilinde kasko sigortası sigortasızlık oranı 2022 yılında %73,11 oranındadır.

2021 ve 2022 yılları incelendiğinde;

 • Tescilli araç adeti %3,42
 • Yürürlükteki trafik poliçesi adeti %3,51
 • Yürürlükteki kasko poliçesi adeti %5,53

oranında artmıştır.

MOTORLU TAŞIT SAYISI

Araç Cinsi20212022Değişim %
Otomobil255.969264.3573.17
Minibüs6.6636.635-0.42
Otobüs5.1965.148-0.93
Kamyonet69.85172.2193.27
Kamyon17.53017.8511.79
Motosiklet20.71723.05410.13
Özel Amaçlı Taşıt1.0671.1245.07
Traktör31.99833.0683.23
Toplam408.991423.4563.41

KAYSERİ TRAFİK POLİÇESİ ÜRETİMİ

SenePoliçe AdetiAraç SayısıSigortasızlık Oranı
2021351.417408.991%14,08
2022363.765423.456%14,10

KAYSERİ KASKO POLİÇESİ ÜRETİMİ

SenePoliçe AdetiAraç SayısıSigortasızlık Oranı
2021107.887408.991%73,63
2022113.863423.456%73,11

Trafik Kaza ve Sonuçları

Kayseri ilinde 2023 yılında 4.839 adet ölümlü-yaralanmalı kaza ve 4.882 adet maddi hasarlı kaza meydana gelmiş olup yaşanan kazalarda 8.203 vatandaş yaralanırken 58 vatandaş ise hayatını kaybetmiştir.

TRAFİK KAZA VE SONUÇLARI

SeneÖlüm.Yaral. KazaMad.Has. KazaÖlüYaralı
2023 Yılı4.8394.882588.203
2024 Yılı İlk Üç Ay1.0081.154111.578

Kaza Tespit Tutanağı Verileri

Kayseri ilinde tutulan kaza tespit tutanaklarını incelediğimizde; 2023 16.401 yılında  adet ve 2022 yılında 14.494 adet kaza tespit tutanağı tutulmuş olup, tutulan kaza tespit tutanağı adeti 2023 yılında %13 oranında artmıştır. 


Hayat Poliçesi Verileri

2021 – 2022 yılları arasında Kayseri ilinde 1.604.506 adet hayat poliçesi kesilmiş olup, 739.533 adet hayat poliçesi 2021 yılında ve 864.973 adet hayat poliçesi 2022 yılında kesilmiştir. Kesilen hayat poliçesi adetleri 2022 yılında %17 oranında artış yaşamıştır.


Yangın Poliçesi Verileri

2021 – 2022 yılları arasında Kayseri ilinde 239.644 adet yangın poliçesi yazılmış olup, 122.180 adet yangın poliçesi 2021 yılında ve 117.464 adet yangın poliçesi 2022 yılında kesilmiştir. Yazılan yangın poliçesi adetleri 2022 yılında %4 oranında azalma yaşamıştır.


Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Verileri

2021 – 2022 yılları arasında Kayseri ilinde tamamlayıcı sağlık sigortası sigortalı kişi sayısı 13.965 olurken, 2021 yılında tamamlayıcı sağlık sigortası sigortalı kişi sayısı 4.261 kişi ve 2022 yılında tamamlayıcı sağlık sigortası sigortalı kişi sayısı 9.704’tür. Tamamlayıcı sağlık sigortası sigortalı kişi sayısı 2022 yılında %128 oranında artış yaşamıştır.


DASK Verileri

Kayseri ilinde 376 bin adet konut (DASK poliçesi kesilebilir) bulunurken, bu konutların 215.577 adeti DASK poliçesi yaptırmıştır. Kayseri ili DASK prim üretimi ise 80.128.019 TL olmuştur. Sigortalılık ise %57,30 oranındadır.

DASK ( 2023 YILI )

Konut SayısıSigortalı Konut SayısıSigortalılık OranıPrim Toplamı TL
Kayseri Toplamı376.000215.577%57,380.128.019
Türkiye Toplamı20.032.00011.331.480%56,66.957.313.384

Tarım Sigortaları Havuzu Verileri

2021 yılı Kayseri ilinde 60.254 adet TARSİM poliçe tanzim edilmiş, tanzim edilen poliçe karşılığında 82.433.585 TL prim üretimi gerçekleşmiş, 2.229.664.403 TL değerindeki ürün sigortalanmıştır. 2021 yılı için ödenen hasar tazminatı ise 28.678.661 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı Kayseri ilinde 72.379 adet TARSİM poliçesi kesilmiş, kesilen poliçe karşılığında 114.551.911 TL prim üretimi gerçekleşmiş olup, 5.271.218.329 TL değerindeki ürün sigortalanmıştır. 2022 yılı için ödenen hasar tazminatı ise 32.948.694 TL olarak gerçekleşmiştir.

Branş bazlı incelendiğinde;

2021 yılında

 • 53.384 adet bitkisel ürün sigortası ile 52.060.337 TL prim üretimi yapılmış ve 802.500.186 TL değerindeki ürün sigortalanmış. 20.195.706 TL bitkisel ürün hasarı ödenmiştir.
 • Kesilen 5.853 adet büyükbaş hayvan poliçesi karşılığında 23.723.606 TL prim üretimi yapılmış olup 1.128.783.230 TL değerindeki büyükbaş hayvan sigortalanmış, 6.432.368 TL hasar ödemesi gerçekleşmiştir.
 • Küçükbaş hayvan, 995 adet poliçe ile sigortalanmış ve 5.892.810 TL prim üretimi gerçekleşmiştir. Yapılan sigorta ile 269.698.770 TL değerindeki küçükbaş hayvan sigortalanmıştır. Hasar durumuna baktığımızda ise 2.019.040 TL ödeme olmuştur.
 • Kümes hayvanlarında ise 19 adet poliçe ile 532.925 TL prim üretilmiş 23.869.010 TL değerindeki kümes hayvanı sigorta altına alınmıştır. Kümes hayvanlarında hasar ödemesi ise 31.547 TL olarak gerçekleşmiştir.
 • Su ürünleri branşında kesilen 3 adet poliçe ile 223.907 TL prim üretimi gerçekleşmiş olup 4.813.207 TL değerinde su ürünü sigorta altına alınmıştır. Su ürünlerinde ise hasar gerçekleşmemiştir.

2022 yılında

 • 63.117 adet bitkisel ürün sigortası ile 66.085.520 TL prim üretimi yapılmış ve 1.839.411.952 TL değerindeki ürün sigortalanmıştır. 19.240.992 TL bitkisel ürün hasarı ödenmiştir.
 • Kesilen 7.791 adet büyükbaş hayvan poliçesi karşılığında 39.265.740 TL prim üretimi yapılmış olup 2.732.909.064 TL değerindeki büyükbaş hayvan sigortalanmış olup 9.391.148 TL hasar ödemesi gerçekleşmiştir.
 • Küçükbaş hayvan, 1.453 adet poliçe ile sigortalanmış ve 7.948.476 TL prim üretimi gerçekleşmiştir. Yapılan sigorta ile 641.108.114 TL değerindeki küçükbaş hayvan sigortalanmıştır. Hasar durumuna baktığımızda ise 4.032.335 TL ödeme olmuştur.
 • Kümes hayvanlarında ise 13 adet poliçe ile 936.791 TL prim üretilmiş ve 45.317.415 TL değerindeki kümes hayvanı sigorta altına alınmıştır. Kümes hayvanlarında hasar ödemesi ise gerçekleşmemiştir.
 • Su ürünleri branşında kesilen 5 adet poliçe ile 315.384 TL prim üretimi gerçekleşmiş olup 12.471.784 TL değerinde su ürünü sigorta altına alınmıştır. Su ürünlerinde ise ödemesi ise 284.220 TL olarak gerçekleşmiştir.

Kayseri İli Bankacılık ve Sigortacılık Eğitimi için tıklayınız...

Kayseri Üniversitesi Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu

Kayseri Üniversitesi Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu’na 2023 yılında 59 öğrenci yerleşmiş olup öğrencilerin 37’si kız ve 22’si erkek öğrencidir. Yerleşen öğrencilerin 41’i aynı şehirden gelirken 18’i farklı şehirlerden gelmiştir. 2023 yılında Kayseri Üniversitesi Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu Bankacılık Sigortacılık Programına kayıt yapan öğrencilerin %54,2’si liseden mezun olan ve daha önce hiç üniversiteye yerleşmeyen öğrencilerdir.

2023 yılı itibari ile Kayseri Üniversitesi Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu Bankacılık Sigortacılık Programına kayıtlı 175 öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin %61’i kız öğrenci ve %39’u erkek öğrencidir.

Kayseri Üniversitesi Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Programından 2022 yılında 31 öğrenci ve 2023 yılında 25 öğrenci mezun olmuştur.

Kayseri Üniversitesi Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu bilgilerine ulaşmak için tıklayınız…

Kayseri İli Sektör Yetkililerinden Mesajları için tıklayınız...

 

Cengiz Kollugil – Yeni Kayseri Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

1996 yılında ilk adımımı attığım sigorta sektöründe o zamanlar çok kullanılan bir slogan vardı. ’Sigortacılık geleceğin mesleğidir.’’ Maalesef gelecek geldi. Âmâ sigortacılık geleceğin mesleği olmayı boş verin meslek olmaktan   zamanla hızla uzaklaştı. Alınan ya da alınmayan, çıkarılan yada çıkarılmayan yönetmelikler her gecen yıl bir önceki yılı mumla arar hale getirdi.

Her acentenin bir şirketle çalıştığı hatta acente isminin şirket ismi ile özdeşleştiği, her acentenin her poliçeyi kesebildiği, teminat bulmakta sıkıntı çekmediği günlerden bünyesinde 20 acentelik ile trafik sigortasını bile kesmekte zorlandığı, birçok işyeri için teminat bulamadığı günlere gelindi. Şirketler açısından bakıldığında şu an zarar ettiklerini beyan eden dünya çapında dev şirketler bu büyüklüklerine o zamanlarda ulaşmışlar ve kar etmişlerdir.

Her platformda, her toplantıda, her çalıştayda dile getirilen sıkıntıları detaylara girmeden başlıklar halinde dile getireceğim. Detaylara girmeyeceğim çünkü gerçekten çözümü için çaba harcanmaması yada çareyi yanlış reçetelerde aranması sonucu çözülmeyen problemler gerçekten biz acentelere gına getirmiş ve bizleri umutsuzluğa itmiştir.

 • Trafik sigortasındaki çaresizlik ve çözümsüzlük.
 • Önlenemeyen ve hızla yayılan şube yapılanmaları.
 • Yetkisiz kişilerce poliçe satışı ve yetkisiz kişilerle ekran paylaşımı.
 • Yetersiz denetim.

Dağıtım kanalları arasındaki haksız rekabet ve ayırımcılık. Düşünebiliyor musunuz X şirketi acentesine verdiği fiyatın çok fazla aşağı fiyatı bankaya verebiliyor. Ya da acenteye kestirmediği trafik sigortasını bankaya kestirebiliyor. Acentesine teminat vermediği yangın sigortası için brokere verebiliyor. Acentesine vermediği fiyatı internetten satış yapan brokere verebiliyor. Acente web den satış yapmak istiyorum, şartları yerine getirdim dese bile sigorta şirketlerinden gerekli izni alamıyor.

Yakın tarihte faaliyetleri durdurulan Gri Sigorta ve Melce Sigorta el konulma şeklinde izlenen yol sektöre olan güveni zedelemiş, onlarca acente meslektaşımızı ve sigortalıları mağdur etmiştir.

Yazımın başlığı Kayseri’de Sigortacılık olmakla beraber, maalesef sektörle ilgili genel sıkıntı ve problemler Kayseri’yi de etkilemiştir. Bu sıkıntılara ilave olarak sanayisi, ticaretinin çok büyük bir bölümü mobilya sektörü ve tedarikçilerinde oluşan Kayseri’de teminat bulma sıkıntısı yaşanmaktadır.  Mobilya, yatak, plastik boya gibi riskli sektörlere sigorta şirketlerinin teminat vermemesi Kayseri’de sigorta sektörünün kan kaybetmesine yol açmıştır.

Bu sıkıntının giderilmesi için OSB Müdürlükleri, Sanayi Ve Ticaret Odası ve sanayiciler ortak akılla hareket edip, sigortasızlık probleminin bir an önce çözülmesi gerekmektedir.

Sektördeki sıkıntıların çözümü;

 • 5684 sayılı kanunun güncellenmesi,
 • Denetim mekanizmasının daha hızlı ve de çalışması
 • Hızlı teklif programlarının akreditasyonun yapılması
 • SAİK (Sigorta Acenteleri İcra Komitesi) Sigorta Aracıları İcra Komitesi olarak değiştirilmeli; tüm sigorta aracıları bir çatı altında toplanmalıdır.

 


 

Yasin İmir – Kayseri Ticaret Odası 37. Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı 

Ülkemizde sigortacılık sektörü hızlı bir şekilde gelişmektedir. Gerek ürün yapısındaki değişiklikler gerek sigorta şirketlerinin almış olduğu riskler gerekse teknolojiye dair yapılan yatırımlar sektöre olan ilgiyi arttırmış ve hızlı gelişmesini sağlamıştır. Ancak bununla beraber bir takım yeni sorunlarda ortaya çıkmıştır. Bu değişime ayak uyduramayan sektör temsilcileri fazlasıyla sıkıntı yaşamaya başlamıştır. Kayseri özelinde sektörümüzü değerlendirmek gerekirse; sanayinin fazla olması, araç sayılarındaki artış, sağlık alanındaki gelişmeler (özel hastane sayısının artması, şirketlerin grup sağlık sigortası anlamında bilinçlenmesi sigortacılığın gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

Kayseri Ticaret Odası 37.Meslek Komitesi olarak bizlerde, şehrimizde sigortacılık bilincinin artması adına birçok faaliyette bulunmaktayız. Komite olarak odamıza bağlı acentelerimizi ziyaretlerde bulunarak önerilerini, isteklerini dinleyip gerekli çözüm yollarını üreterek veya gerekli mercilere bildirerek çözümler sağlamaktayız. Odamıza bağlı acentelerimizle birlikte temel amacımız ilimizde sigortacılık sektörünü bilgi birikimiyle daha da kaliteli bir şekilde temsil etmektir. Severek yaptığımız mesleğimiz olan sigortacılık insan için değerli olan her şeyi güvence altına alma mantığı ile hareket eder. Riskin olduğu yerde sigorta, sigortanın olduğu yerde acente olmazsa olmazımızdır.

Meslek Komitemize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Kayseri Ticaret Odası Başkanımız Sn. Ömer Gülsoy’a komitem adına teşekkür ederim.

 


 

Tercan Erdoğan – Tercan Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı

Öncelikle bu mesleği yapmak ve sürdürebilmek için eğitim, deneyim ve üretim şart; Bu nedenle sektöre adım atacak genç arkadaşlarımız mutlaka 4 yıllık lisans eğitimi veya 2 yıllık bankacılık sigortacılık eğitimini almalı acentede 4 yıllık mezunlar 18 aylık, 2 yıllık sigortacılık mezunları 24 aylık deneyim süresini tamamladıktan sonra şubesini veya acentesini açmalıdırlar. Bu çalışma süreci içerisinde de aile fertleri akrabaları, komşuları ve çevresindeki kişilerin ihtiyaç duyduğu sigorta poliçelerini kesmek suretiyle kendi portföyünü oluşturmalıdırlar.

Sigorta şirketlerince Trafik sigorta poliçesinin kesilmemesindeki engel kaldırılmalıdır.

Trafik dâhil tüm branşlar da komisyon oranları arttırılmalıdır.

Şirketlerce acentelere ve personele yönelik branş poliçeler konusunda yüz yüze eğitimler tekrar başlatılmalıdır.

Sigorta sektörünü temsil eden kurum, kuruluş ve derneklerce acenteler sadece seçimde değil her zaman hatırlanmalı sorunların görüşüldüğü kaynaşma ve mütalaa toplantıları seminerler ve konferanslar düzenlenmelidir.

4 yıllık ve 2 yıllık sigortacılık bölüm mezunlarına şirket ve acentelerce staj ve iş imkânı sağlanarak sektörün eğitimli kişiler eliyle yürütülmesi sağlanmalıdır.

Türkiye sigorta acenteleri meslek odası ve meslek odaları birliği kurulmalıdır.

DASK, TARSİM tarafından yapılan işlemler şirketler aracılığı ile değil doğrudan acentelere acentelik tesis etmek suretiyle bu kurumlarca yürütülmelidir.

Sonuç olarak sigortacılık mesleği eski bir geçmişe sahip devamlılığı olan bir meslektir. Geleceğin mesleği diyebiliriz. Hayatımızın her alanında sigortacılık ürünleri ile karşılaşmamız mümkündür ve özellikle sigorta sektörü gelişmiş ülkelerin milli geliri içinde oldukça önemli ve gittikçe artan bir yere sahiptir. Bu nedenle mesleğimize sahip çıkmalıyız ve üretimi artırmak için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz.

 


 

Mehmet Bozkurt – IO CRM Kurucusu

IO CRM: Sigorta Acenteleri İçin Yenilikçi Çözüm Ortağı

IO CRM, sigorta acenteleri için tasarlanmış, hızlı ve verimli bir dijital çözüm sunmaktadır. Genel Müdürümüz Mehmet Bozkurt’a göre, günümüzde sigorta sektöründe dijital dönüşüm çok önemli hale gelmiştir. IO CRM olarak biz, sigorta acentelerine özel yazılım çözümleri üretmekteyiz.

IO CRM, poliçe süreçlerini Business Intelligence (BI) teknolojisi ile otomatikleştirerek acentelerin operasyonel maliyetlerini düşürmektedir. Ayrıca, 30’dan fazla sigorta şirketinden gelen teklifleri tek ekranda görüntüleme ve müşterilere en uygun teklifi sunma imkânı sunmaktadır.

IO CRM’in hızlı kurulum sihirbazı sayesinde sistemi hemen kullanıma hazır hale getirilebilmektedir. Özel altyapı oluşturulması ve tanımlamaların yapılmasıyla ilk teklifi almanız için geçen süre 48 saat kadar sürebilir.

IO CRM ile sigorta acenteleri, işlerini otomatikleştirerek verimliliklerini artırabilir, satış süreçlerini iyileştirebilir ve müşteri memnuniyetini artırmak için daha hızlı hizmet verebilirler.

Daha fazla bilgi için web sitesi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.


Asistans360 Genel Müdürü Birol Ceylan

Asistans360 Genel Müdürü Birol Ceylan’a göre, günümüzde asistans sektörü artık sigorta sektörünün ayrılmaz parçası olduğunu ve asistans hizmetleri, Sigorta şirketlerinin iş yükünü aldığı sektörün büyüme hızı en yüksek iş kollarından biri haline geldiğini ifade etmiştir.

Asistans360: Aracınızın arızalanması, çalınması veya kaza geçirmesi gibi beklenmeyen durumlarda, aracınızın yerinde onarılması veya aracınızın çekilmesi için bir çekici veya gezici servis aracı gönderiyor.

Asistans360 Yol Yardım Hizmetleri Ltd. Şti. yurdumuzun 81 il merkezi ve ilçesinde yaklaşık 6.500 hizmet sağlayıcısıyla (çekici &kurtarıcı) koordinasyonu sağlayıp , müşterilerin yolculuklarına güvenli bir şekilde devam edebilmeleri için 7/24 hizmet veriyor.

Hizmetlerden faydalanmak isteyen tüm araç sahipleri www.asistans360.com.tr den en yakın bayi satış kanalı ile iletişime geçerek araç sınıflarına göre hizmet paketlerine sahip olabildiğini ifade etmiştir.

Ayrıca müşterilerin çağrı merkezine 0850 309 67 82 den ulaşarak ücretsiz çekici/kurtarıcı talebinde bulunabildiğini, Olası bir durumda ambulans, polis, jandarma ile iletişime geçerek hasar ve can güvenliğini de takip ettiklerini ifade ederek Sektörün rehberi görevini üstlenen Sigorta gündemine teşekkürlerini sunmuştur.